Διδασκαλία > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών στην αρχή της σχολικής χρονιάς, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία των δηλώσεων συμμετοχής στα μαθήματα χορού, χορωδίας, ζωγραφικής, λαϊκού παραμυθιού, μουσικοκινητικής αγωγής και οικοτεχνίας για τη νέα λυκειακή χρονιά, διαμορφώνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλιών προκειμένου να καλύπτει τις απαιτήσεις μικρών και μεγάλων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Λυκείου
για να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

   Ακολουθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών για το Διδακτικό Έτος 2018 - 2019.