Διδασκαλία > Παραδοσιακό Τραγούδι

 
   Στο Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών διδάσκονται ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια από κάθε περιοχή της Ελλάδας και λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής :


                 
                    •    Τμήμα Παιδικό

                    •    Τμήμα Ενηλίκων – Γυναικείο & Ανδρικό  Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα του Λυκείου των Ελληνίδων κάθε Δευτέρα απόγευμα.

  Η έναρξη μαθημάτων γίνεται την 1η Δευτέρα του Οκτώβρη και η λήξη των μαθημάτων γίνεται στα μέσα Ιουνίου με την διοργάνωση μιας εκδήλωσης ή ενός γλεντιού με τη συμμετοχή όλων των τμημάτων της Χορωδίας.

  Υπεύθυνος των τμημάτων της χορωδίας είναι ο καθηγητής Παραδοσιακού Τραγουδιού Παναγιώτης Λάλεζας.