Διδασκαλία > Οικοτεχνία

Στο Λύκειο Ελληνίδων Πατρών ξαναξεκινούν μετά από χρόνια τμήματα οικοτεχνίας και θα λειτουργεί 


                    •    Τμήμα Ενηλίκων

                   
  Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών.

  Η έναρξη μαθημάτων γίνεται αρχές Οκτώβρη και η λήξη των μαθημάτων γίνεται στα μέσα Ιουνίου.