Νέα > Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών


   Τη Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών.


   Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πολυκρέτη Κατερίνα

Α΄ Αντιπρόεδρος: Διαμαντοπούλου Κατερίνα
Β΄Αντιπρόεδρος:  Χριστιά Ράνια

Γενική Γραμματέας: Φωτοπούλου Αγγελική
Ειδική Γραμματέας: Διαμαντοπούλου Σοφία

Υπεύθυνη Πρωτοκόλλου: Σπυροπούλου Έφη
Γενική Ταμίας: Σιμώνη Ειρήνη

Έφορος Οικονομικών: Σκοτσιμάρα Λουκία

Εφορία Εθνικών Ενδυμασιών: Νικολαροπούλου Ηλέκτρα, Ελμαλόγλου Αργυρή

Εφορία Εθνικών Χορών: Σπηλιωτοπούλου Εύη
Συνέφορος Εθνικών Χορών: Σιμώνη Ειρήνη

Εφορία Οικοτεχνίας: Διαμαντοπούλου Κατερίνα

Εφορία Εορτών και Δεξιώσεων: Κωνσταντινοπούλου Χαρά, Κούζιου-Μαργαζά Μάγδα

Έφοροι Δημοσίων Σχέσεων: Χριστιά Ράνια, Διαμαντοπούλου Σοφία

Έφορος Καλλιτεχνικού Τμήματος: Κωνσταντινοπούλου Χαρά

Έφορος Μουσικού Τμήματος: Χριστιά Ράνια