Νέα > Αναβολή ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας, παρακολουθούμε  τις τελευταίες
μέρες στενά τις εξελίξεις γύρω από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19.
Ήδη έχουμε προχωρήσει σε αναστολή όλων των εκπαιδευτικών δράσεων του
ΛτΕ.

Επίσης, αποφασίσαμε  αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών
του Λυκείου των Ελληνίδων, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της
εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19. Σε αυτές τις συνθήκες προέχει η
προστασία της δημόσιας υγείας, η υγεία και ασφάλεια των μελών μας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση που το Καταστατικό μας ορίζει να
πραγματοποιείται μέσα στο Α' τρίμηνο του κάθε έτους, θα πραγματοποιηθεί
κανονικά μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων που έχουν παρθεί.


         Το Διοικητικό Συμβούλιο